Tiên Hưng là một xã miền núi, thuần nông, song có truyền thống hiếu học từ bao đời. Tuy vậy từ năm 1964 trở về trước, Tiên Hưng chưa có trường cấp 1, con em trong xã phải sang Cương Sơn học nhờ, đi lại khó khăn, cách sông, cách đò đã ảnh hưởng không ít đến việc học tập. Để đáp ứng nguyện vọng hiếu học của người dân trong xã, năm học 1957 - 1958 Ty Giáo dục Hà Bắc đã chính thức quyết định thành lập trường cấp I Tiên Hưng. Ban đầu trường chỉ có 3 lớp và 100 học sinh và 3 cán bộ, giáo viên. Vì điều kiện đất nước còn trong giai đoạn chiến tranh. Đế quốc Mĩ cho máy bay leo thang bắn phá miền Bắc rất ác liệt. Trường không được đặt ở nơi trung tâm xã mà phải sơ tán vào vào khu rừng vũ (thuộc xóm Mười chín t). Nhân dân trong xã đã làm tạm cho con em mình ngôi trường gồm một dãy nhà với 3 phòng học tranh tre lứa núp bóng dưới rừng cây để che mắt kẻ thù. Từ mái trường này, nhiều thế hệ học sinh đã trưởng thành, nghe theo tiếng gọi của Tổ quốc, xung phong vào miền Nam chiến đấu và lập được nhiều chiến công, góp phần đánh thắng Đế quốc Mĩ xâm lược. Năm 1979 trường chuyển về khu vực trung tâm xã (Bưu điện cũ B), sát nhập cấp 1 và cấp 2 thành trường phổ thông cơ sở Tiên Hưng. Đến ngày 01 tháng 5 năm 1990 – theo Quyết định số 139 / QĐ - UB của Uỷ ban nhân dân huyện Lục Nam tách trường phổ thông cơ sở Tiên Hưng thành trường phổ thông cấp 1 và phổ thông cấp 2. Qua 55 năm xây dựng và trưởng thành, trường đã ngày càng thay đổi và lớn mạnh không ngừng cả về số lượng và chất lượng. Đồng thời có trang thiết bị ngày càng hiện đại, cơ sở vật chất kiên cố hoá. Hiện nay nhà trường có 20 lớp với 605 học sinh và 42 cán bộ giáo viên. Trường đạt chuẩn quốc gia mức 2 tháng 12 năm 2012. Nhà trường được tặng Huân chương Lao động hạng III. Nhà trường được công nhận đánh giá ngoài Cấp độ 3 tháng 02 năm 2015 Tiên Hưng, ngày 01 tháng 10 năm 2015

QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG VÀ TRƯỞNG THÀNH 
TRƯỜNG TIỂU HỌC TIÊN HƯNG

Tiên Hưng là một xã miền núi, thuần nông, song có truyền thống hiếu học từ bao đời. Tuy vậy từ năm 1964 trở về trước, Tiên Hưng chưa có trường cấp 1, con em trong xã phải sang Cương Sơn học nhờ, đi lại khó khăn, cách sông, cách đò đã ảnh hưởng không ít đến việc học tập.
Để đáp ứng nguyện vọng hiếu học của người dân trong xã, năm học 1957 - 1958 Ty Giáo dục Hà Bắc đã chính thức quyết định thành lập trường cấp I Tiên Hưng. Ban đầu trường chỉ có 3 lớp và 100 học sinh và 3 cán bộ, giáo viên.
Vì điều kiện đất nước còn trong giai đoạn chiến tranh. Đế quốc Mĩ cho máy bay leo thang bắn phá miền Bắc rất ác liệt. Trường không được đặt ở nơi trung tâm xã mà phải sơ tán vào vào khu rừng vũ (thuộc xóm Mười chín t). Nhân dân trong xã đã làm tạm cho con em mình ngôi trường gồm một dãy nhà với 3 phòng học tranh tre lứa núp bóng dưới rừng cây để che mắt kẻ thù.
Từ mái trường này,  nhiều thế hệ học sinh đã trưởng thành, nghe theo tiếng gọi của Tổ quốc, xung phong vào miền Nam chiến đấu và lập được nhiều chiến công, góp phần đánh thắng Đế quốc Mĩ xâm lược.
Năm 1979 trường chuyển về khu vực trung tâm xã (Bưu điện cũ B), sát nhập cấp 1 và cấp 2 thành trường phổ thông cơ sở Tiên Hưng.
Đến ngày 01 tháng 5 năm 1990 – theo Quyết định số 139 / QĐ - UB của Uỷ ban nhân dân huyện Lục Nam tách trường phổ thông cơ sở Tiên Hưng thành trường phổ thông cấp 1 và phổ thông cấp 2.
Qua 55 năm xây dựng và trưởng thành, trường đã ngày càng thay đổi và lớn mạnh không ngừng cả về số lượng và chất lượng. Đồng thời có trang thiết bị ngày càng hiện đại, cơ sở vật chất kiên cố hoá. Hiện nay nhà trường có 20 lớp với 605 học sinh và 42 cán bộ giáo viên.
Trường đạt chuẩn quốc gia mức 2 tháng 12 năm 2012.
Nhà trường được tặng Huân chương Lao động hạng III.
Nhà trường được công nhận đánh giá ngoài Cấp độ 3 tháng 02 năm 2015

                                                                                            Tiên Hưng, ngày 01 tháng 10 năm 2015